E1 49 Lapväärti Isojoki Koski

Jonas Gedda 1693

suomennos Heikki RantatupaGEOMETRINEN KUVAUS SEKÄ MUISTIINPANO ja laskelma uudisasukas Matz Johanssonin omistuksista Pohjanmaan eteläisessä voutikunnassa, Lapväärtin pitäjässä ja Isojoen kylässä. Hän on ylösottanut vanhan torpanpaikan Lohikosken/Låhikåski nimeltään, ja on siellä asunut 4 vuotta, ja todettiin olevan viljeltyä laadultaan hiekkaista peltoa 1 6/8 tynnyrinalaa ja niittyä 28 verokuorman verran, ja koska siellä on vähäiset ulkotilukset niittymaahan katsoen, harkittiin ettei sitä voida laittaa korkeammalle verolle kuin ¼ manttaalista. Havaittiin kuitenkin hänen asuinpaikallaan olevan hirsimetsää, polttopuuta ja lehdesmetsää ja mahdollisuus polttaa jonkun verran tervaa.On laidunmaata, ei kalavesiä eikä myllynpaikkaa.GEOMETRINEN KUVAUS SEKÄ MUISTIINPANO ja laskelma Påhl Henderssonin omistuksista Pohjanmaan eteläisessä voutikunnassa, Lapväärtin pitäjässä ja Isonjoen kylässä, ja talo oli aikaisemmin pantu verolle ¼ manttaalista, mutta havaittiin nyt mittauksen yhteydessä raivattua peltoa olevan 1/3 manttaalin edestä ja niittyä 35 verokuorman edestä, mutta koska (pellot) ovat laadultaan hiekkapohjaisia ja kylmänarkoja, harkittiin veroksi kuten aikaisemminkin ¼ manttaalia. On tervanpolttoa, hyvät laidunmaat, hirsimetsää, polttopuuta ja lehdesmetsää, ei kalavesiä eikä myllynpaikkaa. Nämä omistukset on tarkoin mitattu ja laskettu peltoineen ja niittyineen kesällä (1)693.

Jonas Persson Giedda/Gedda