E1 reg12-13 Isojoki Isojoki Koddisjärvi 8

Jonas Gedda 1693

suomennnos Heikki RantatupaPÖYTÄKIRJAUudisasukas Johan Eskelsson on ylösottanut, hänen armonsa hyväsyntyisen herra paroni ja maaherran kirjallisen luvan perusteella 3. päivä joulukuuta 1690, asuinpaikan Koddisjärveltä Isojoella, ja asunut siellä 3 vuotta. Hän on raivannut hyvin kivistä peltomaata ½ tynnyrinalaa ja niittymaata 20 verokuorman edestä. Katsottiin, että on vielä lisää tilaa raivata pelloksi hiekkapohjaista ja kivistä, niin että häntä voidaan tulevaisuudessa vapaavuosien jälkeen verottaa ¼ manttaalin edestä. On hirsiä, polttopuuta, honkia ja lehdesmetsää, laidunmaata, hiukan kalavesiä, ei myllynpaikkaa.