E1 reg12-13 Isojoki Koddisjärvi n 7

Jonas Gedda 1693

suomennos Heikki RantatupaPÖYTÄKIRJAN:o 7. Uudisasukas Matts Jacobsson on, hänen armonsa herra paroni ja maaherran kirjallisen luvan perusteella 3. joulukuuta 1690, ottanut asuinpaikan Kodisjärveltä/Kåddis Jerfwj Isojoen kylästä, ja on siellä asunut 3 vuotta ja raivannut kivistä ja hiekkaista peltoa 20 kapanalaa ja niittymaata 20 verokuormaa. Katsottiin, että vielä on tilaa edelleen laajentaa peltoja samanlaatuiselle maaperälle, niin että häntä voidaan tulevaisuudessa vapaavuosien jälkeen verottaa ¼ manttaalin edestä. On hirsiämetsää, polttopuuta, honkia, lehdesmetsää, laidunmaata, hiukan kalavesiä, ei myllynpaikkaa.