A1 131 Huittinen Nanhia

(huom. BB1 signummerkintä)

Jonas Streng 1646

suomennos HR

tn=tynnyriYLEISSELITYS

Nanhian kylä taloja 6

Veroa yhteensä 26 ¾ äyriä

  1. Kylvö Länsiaitauksessa joka toinen vuosi 29 ¼ tn

  2. Kylvö Itäaitauksessa joka toinen vuosi 28 tnUlkoniityt kylän itäpuolella – 7 kappaletta, saadaan sieltä ja suoniityiltä heinää 7aamia

Pohjanniitty, kasvaa koivua ja haapaaUlkoniityt kylästä peninkulman päässä – 3 kappaletta soita, saadaan heinää 6 aamia

Kotiniitty Itäaitauksessa, suota, on merkitty 3:lla, ja saadaan heinää 2 aamiaVielä on joitakin ulkoniittyjä Sampun kylän omistusten seassa, joita tämä kylä käyttää, ja ne on merkitty kirjaimella D ja löytyvät foliosta …… neljä kappaletta …. 13 aamiaTällä kylällä on hyvät laidunmaat. Hieman kalastusta joessa. Hieman kaskimaita. Ei hirsimetsää. Tuohimetsää hieman. Hyvät lehdesmetsät.

Myllyjä joessa peltojen alapuolella, käyvät syksyllä ja keväällä.ERIKOISLUETTELO

2. Jacob Hindersson. Veroa 6 äyriä

A. Kylvö Länsiaitaukseen, joka toinen vuosi 6 35/107 tn

B. Kylvö Itäaitaukseen, joka toinen vuosi 6 30/107 tn

Ulkoniityiltä heinää 5 89/107 aamia

Kotiniityiltä Itäaitauksesta 48/107 aamia

Mainittu Jacob omistaa ulkopellon muualla, on merkitty kirjaimella C

Kylvö siihen 3 tynnyriä

3. Jöns Jönsson. Veroa 6 äyriä

A. Kylvö Länsiaitaukseen, joka toinen vuosi 6 35/107 tn

B. Kylvö Itäaitaukseen, joka toinen vuosi 6 30/107 tn

Kotiniityiltä Itäaitauksesta 48/107 aamia

Ulkoniityiltä heinää 5 89/107 aamia

4. Erich Mårthensson. Veroa 3 3/8 äyriä

A. Kylvö Länsiaitaukseen, joka toinen vuosi 3 141/171 tn

B. Kylvö Itäaitaukseen, joka toinen vuosi 3 57/107 tn

Kotiniityiltä Itäaitauksesta 27/57 aamia

Ulkoniityiltä heinää 3 30/107 aamiaVielä on yksi ulkopelto kylässä, merkitty kirjaimella D – 1 tn

ja yksi autio5. Larss Mårthenbsson. Veroa 4 äyriä

A. Kylvö Länsiaitaukseen, joka toinen vuosi 4 40/107 tn

B. Kylvö Itäaitaukseen, joka toinen vuosi 4 20/107 tn

Kotiniityiltä Itäaitauksesta 31/107 aamia

Ulkoniityiltä heinää 3 95/107 aamia  1. Herra Simon, Veroa 4 äyriä

A. Kylvö Länsiaitaukseen, joka toinen vuosi 4 40/107 tn

B. Kylvö Itäaitaukseen, joka toinen vuosi 4 20/107 tn

Kotiniityiltä Itäaitauksesta 31/107 aamia

Ulkoniityiltä heinää 3 95/107 aamiaVielä on kaksi ulkosarkaa, saadaan …….1 tn

ja on merkitty kirjaimella E6. Jöran Jöransson. Veroa 3 3/8 äyriä

A. Kylvö Länsiaitaukseen, joka toinen vuosi 3 142/171 tn

B. Kylvö Itäaitaukseen, joka toinen vuosi 3 57/107 tn

Kotiniityiltä Itäaitauksesta 27/57 aamia

Ulkoniityiltä heinää 3 30/107 aamiaKarttaselitys kylän 9 myllystä:

On huomioitava, että näissä myllyissä on lukuisilla kylillä osuutensa, niin että yhtä myllyä voi hallita 3, 4,5,6 tai vielä useampia taloja, eikä myllyjä voida kirjoittaa yhdelle talolle ja liittyvät pitäjän talot suurimmaksi osaksi näihin myllyihin; kuitenkin käyvät ne vain syksyllä ja keväällä, harvoin talvella.……………………HUOM.

Talot kahden puolen Sammunjokea, silta välissä. Myllyt, 9 kpl, Nanhiankoskessa. Myllyihin liittyy HR:n saama kertomus jollakin esitelmämatkalla:

Sellainen muistitieto tullut, että ”mummo naureskeli, että mennään kahrella hevosella myllyyn, vaikkei yhrellä oo kuormaa. Kommeeta kun oli, että joka talolla oli oma mylly