E1 19 Jalasjärvi Puska

Jonas Gedda 1689

suomennos Heikki RantatupaKARTTATEKSTI:

GEOMETRINEN KUVAUS uudisasukas Mats Jacobssonin torpanpaikasta Puskanautio, Ilmajoen pitäjässä ja Päntäneen kylässä. Mitannut ja laskenut elokuussa 1689, kuten pöytäkirja osoittaa

Jonas Persson Gedda

……………… ..

HUOM. Karttanimistöä: Puskanluoman polvi, Rakkonevan oja, Ladonojan perä. Asutuksen lähellä kaskimaa (Svedia)PÖYTÄKIRJA:

E1 19 Puskanautio Päntäne reg44-45

Jonas Gedda 1689Puskan autio, Matz Jacobsson, on asettunut vanhalle torpanpaikalle, joka ei ole koskaan ollut verolla, ja on siellä asunut 3 vuotta. Hänellä on suhteellisen hyvät peltomaat, mutta ei ole tähän mennessä viljellyt kuin ½ tynnyrinalaa. Niittyjä on Puskanluoman Rakkonnevan eteläpuolen kulmassa ja siellä raiviota, ja nousee yhteensä 20 verokuormaan. Talolla on hyvää tilaa tervanpolttoon, hyvät laidunmaat, hirsimetsät, polttopuumetsät ja tuohimetsät, hiukan kaskenpolttoa, mutta ei kalavesiä, ei myllynpaikkaa, ja pyytää nöyrimmästi hänen armoltaan herra maaherralta vapaavuosioikeuksia