A1 166 Huittinen Suttila

Jonas Streng 1646

suomennos HR

tn = tynnyriYLEISSELITYSSuttilan kylä, taloja 2

veroa yhteensä 7 ½ äyriä

A Kylvö Länsipeltoon, joka toinen vuosi 14 tn

B Kylvö Itäpeltoon, joka toinen vuosi 17 tn

peltoheinää (Åkerhöö!) 5 aamia

Ulkoniitty, 1 kappale, on etelään kylästä 1 ½ peninkulmaa, suota,

tulee heinää, kutsutaan Korvenniityksi (Korfwe nitu) 6 aamia

Niittoa viidella kappaleella vanhaa kaskimaata, ei ole nimeä,

ja sijaitsee etelään kylästä 1 peninkulma, heinää 10 aamia

Tällä kylällä on hyvät laidunmaat. Hyvät kaskimetsät. Hyvät hirsimetsät. Vähän tuohimetsää.

Hyvät lehdesmetsät. Ei kalastusta. Mylly joessa, käy syksyllä ja keväällä.ERIKOISLUETTELO

  1. Per Josepsson, Veroa 3 ¾ äyriä

A Kylvö Länsipeltoon, joka toinen vuosi 7 tn

B Kylvö Itäpeltoon, joka toinen vuosi 8 ½ tn

peltoheinää (Åkerhöö!) 2 ½ aamia

Korvenniitytty, heinää, ja

Kaskiheinää 8 aamia  1. Lars Söfringsson, Veroa 3 ¾ äyriä

A Kylvö Länsipeltoon, joka toinen vuosi 7 tn

B Kylvö Itäpeltoon, joka toinen vuosi 8 ½ tn

peltoheinää (Åkerhöö!) 2 ½ aamia

Korvenniitytty, heinää, ja

Kaskiheinää 8 aamia