g1 87-88 Kivennapa Riihisyrjä ym

Aspegren 1644

suomennos Heikki Rantatupa

tn = tynnyrinala

kuorma =heinämittaÄYRÄPÄÄN KIHLAKUNTA JA KIVENNAVAN PITÄJÄ

Selitysosa – Explicatio Notarum

n:o 1 Riihiryrjä/Rijhisyria

A 1 tn

B 2 tn

C 3 1/8 tnn:o 2

D 2 ¼ tn

E 3 tn

F 4 ½ tn

G 3 tn

H Pieni lampi

J Niittyjä ja mäkiä peltoaitauksessa 1 parmas

K Niittyhaka, tulee 2 parmastan:o 3

L 2 tnM 1 6/7 tn

N 2 tnn:o 4 Passilan autio/Passila, on laitumena. On kelvotonta (maata) ja metsän peittämä.

(lopusta ei saa selvää!)n:o 5 Kucknalan autio?, on laidunmaana ja metsittynyt, kelvotonta. Sopii asuttavaksi, kun se ylösotetaan.n:o 6 AchuiJerffwiby

O 1 ¼ tn

P 1 ¼ tn

Q Niittyhaka, voi tulla heinää 1 kuorma 1 kuorman:o 7

R ¾ tn

S ¾ tn

T 1 ¼ tn

Ei niittyjä, etsivät soilta mitä voivat saadan:o 8 Johan Lempinen/Lembinen

U 3 ½ tn

V 1 tn

W 2 ½ tn

X Niittyjä peltoaitauksessa 4 kuormaaNiittyjä Motalan joella ja soillan:o 9 Kurkila, autio yli 40 vuotta. Osa on aidannut hevoshaaksi n:o 8. Toinen osa on laitumena. Tällä autiolla ei ole varmaa tilaa, enemmän kuin voidaan raivata (?)n:o 10 Toffanalan autio, on laitumena ja metsittynyt. Sopii ylösotettavaksi.

n:o 11 Pitkäpekos/Pitkepetos autio, on laitumena, sopii ylösottavaksi.

n:o 12 Jarmelan autio, on laitumena, Sopii ylösotettavaksi.

n:o 13 Napialan autio, on laitumena, on kelvotonta (maata).Numeroilla 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13. on hyvät kaskimaa-alueet ja ulkomaat ja kalavedet.