E1 4 Korsholm ängar

Thomas Lohm 1685

Tolkning: Heikki RantatupaGEOMETRISCH AFRITNINGH öfwer Kårsholms Engiar,

Nembl: Hästholmen, och een stycke Engh hwilken ähr belägen iblandh

Laihela Sochns Egor, widh Nampn Herrhålmen;

på kartan: Wasa Körckian

Wasa Rådstuga

Skole StuganNOTARUM EXPLICATIO.

A Kelwiken, ähr af Sanck mås bottn 12

B Liandar Engiarne hafvan ingen Nampn

hwilke Engiar fins af starr och Måssbotn 26

C Noch een stycke Engh, af Jordh wahl 2

D Engiar som bergias under skugen,

ähr af starr, och Mås bottn 2

E Herr Holmen, iblandh Laihela Egor,

fins af Jord wall, och af myckenheet

medh Siö