E45 8b Koskue 1706

Suomennos HRGeometrinen kuvaus uudistiloista Ilmajoen pitäjässä Pohjanmaalla, jotka on kuvattu vuonna 1706 maaherran, korkeasyntyisen Johan Stiernstedtin määräyksen mukaan, joka annettu 1. päivä syyskuuta samana vuonna. (kuvannut Cristopher Mört)N:o 1 Jöran Larsson Majala Jalasjärven kylässä Koskuejärven rannalla, on verollepantu ¼ manttaalin edestä. Hän on saanut kihlakunnanoikeuden luvan 24. päivä helmikuuta vuonna 1660, ja sittemmin vahvistuksen autuaasti edesmenneeltä maaherra Grussilta 19. päivä tammikuuta 1662, ottaa ylös Maijalan uudistila. Omistukset ovat oikeuden todistuksen ja mittauksen mukaan seuraavat:

Peltoa yhteensä 10 ta 2 ka

Niittyä yhteensä 32 ta 2 ka

Heinää palmaria 21 2/3N:o 2 Anders Andersson Juwoin Jalasjärven kylässä ja Koskuejärven rannalla, on saanut kihlakunnaoikeuden luvan 16. päivä syyskuuta 1698 ottaa ylös Juåsenmaan uudistila, mutta ei ole saanut maaherran vahvistusta. On (kuitenkin) ahkerasti tehnyt peltoa ja niittyä, jotka oikeuden ja mittauksen mukaan ovat seuraavat:

Peltoa yhteensä 8 ta 27 ka

Niittyä 8 ta 11 ka

heinää palmaria 4 1/3N:o 3 Uudistila Seilo Jalasjärven kylässä on laitettu verolle vuonna 1675 ¼ manttaalin edestä. Peltoa ja niittymaata on oikeuden todistuksen ja mittauksen mukaan seuraavasti:

Taloa asuu Bertill Bertilson

Peltoa yhteensä 9 ta 7 ½ ka

Niittyä yhteensä 36 ta 7 ka

Heinää palmaria 20 ½

Humalatarhassa 231 salkoa.Uudistilojen metsissä on hirsiä, kattopuita, aitauspuita, polttopuuta, sekä hyvät laidunmaat, samoin hyvät tervasmetsät. Taloilla on yhteinen myllynpaikka. Kalastusta harjoitetaan nuotalla, saadaan lahnaa ja haukea talojen tarpeisiin. Uudistalot sijaitsevat hyvin ja suhteellisen korkeilla paikoilla, niin että vesi keväällä, heti kun maa on paljas, menee ohitse. Enempää omistuksia ei ole, mutta sanotaan peltojen olevan hallanarkoja. Talot, heinäladot ja ulkorakennukset ovat enimmäkseen hyvässä kunnossa. Uudistilat sijaitsevat metsäseudulla jossa ei ole maantietä. Kurikan kappeliin on matkaa 5 peninkulmaa.

Jöran Ersson Maijala pystyy ravitsemaan 8 lehmää, 4 päätä nuorta karjaa, 15 lammasta ja 2 hevosta.

Anders Andesson Juosenmaa ruokkii nykyään vain 3 lehmää, 3 hiehoa , mutta aikoo tulevaisuudessa, kun lapset kasvavat, raivata niittyä ja korjata heinää niin paljon, että voi elättää 6 lehmää.

Bertill Bertilsson Seilå ruokkii 8 lehmää, 4 päätä nuorta karjaa, 14 lammasta ja 2 hevosta.

Peltoja viljellä vuoroviljelyksessä. Myllynpaikka on, kaikilla ¼ osuus siihen.