A1 168 Huittinen Hosiakorpi

Jonas Streng 1646

suomennos HR

tn = tynnyriHosiakorven (?) kylä, taloja 1

veroa 1 ½ äyriä

A Kylvö Pohjoisaitaukseen, joka toinen vuosi 4 tn

B Kylvö Eteläaitaukseen, joka toinen vuosi 3 ¾ tn

Kotiniitty Eteläaitauksen alapuolella, merkitty

kirjaimella C, tulee heinää 1 aami

Ulkoniityt, 1 kappale, luoteeseen 1 peninkulma, nimeltään

LächtiNit/Lehtiniitty?, kovaa maata, heinää 1 aami

Räkansuon ulkoniitty/Räkanso, 1 kappale, pohjoiseen kylästä

½ peninkulmaa, suota, tulee heinää 2 aamia

niittoheinää/skierdehöö ½ aamia

Tällä kylällä on hyvät laidunmaat. Hyvät kaskimetsät. Vähän hirsimetsää. Ei tuohimetsää. Hyvät lehdesmetsät. Ei kalavesiä. Ei myllyä eikä myllynpaikkaa.YLEISSELITYS

Parrilan kylä/Parila, taloja 2

veroa yhteensä 5 ½ äyriä

A Kylvö Länsiaitaukseen, joka toinen vuosi 4 ¼ tn

B Kylvö Itäaitaukseen, joka toinen vuosi 6 ½ tn

Ulkoniityt, 2 kappaletta, nimeltää Korvoisten niitty/Korwois Nito, 1 peninkulma kylästä

etelään, on suota, tulee heinää 8 aamia

Niittoheinää/Skierdehöö 1 aami

Tällä kylällä on hyvät laidunmaat. Hyvät kaskimetsät. Hyvät hirsimetsät. Ei tuohimetsää. Hyvät lehdesmetsät. Yhteinen mylly Haviokosken asukkaiden kanssa. Kylän peltojen seassa on joitakin peltosarkoja, jotka kuuluvat Haviokosken kylän Matz Ehrennelle, merkitty kirjaimella C, folio 45,

on 3 ¾ tynnyrin kylvö.ERIKOISLUETTELO

  1. Grels Erichsson, Veroa 2 ½ äyriä

A Kylvö Länsiaitaukseen, joka toinen vuosi 1 41/44 tn

B Kylvö Itäaitaukseen, joka toinen vuosi 2 21/22 tn

Ulkoniityt, heinää 3 7/11 aamia

Niittoheinää/Skierdehöö 5/11 aami  1. Påål Simonsson, Veroa 3 äyriä

A Kylvö Länsiaitaukseen, joka toinen vuosi 2 4/11 tn

B Kylvö Itäaitaukseen, joka toinen vuosi 3 tn 6/11

Ulkoniityt, heinää 4 4/11 aamia

Niittoheinää/Skierdehöö 6/11 aami