BB1A 141-142 Somero Oinasjärvi

Lorentz Schroder 1647

tulkinta Heikki Rantatupa

tn = tynnyri, tynnyrinala

ka = kappa, kapanala

äyri = äyri, äyrinmaaNOTARUM EXPLICATIO GENERALIS – YLEISSELITYS

Oinasjärvi Taloja 8 Veroa yhteensä 10 äyriä

A Koko kylän kylvö Eteläaitaukseen 36 tn 2 ka

B Kylvö Pohjoisaitaukseen, mukana aitaukset 32 tn 8 ka

Eteläaitauksen keto mukana 8 tnSPECIALIS- ERIKOISLUETTELOA

(vero)äyri (kylvö)A (kylvö)B

½ Matz Jacobsson 1 tn 24 ka 1 tn 9 ¾ ka

1 Staffan Andersson 3 tn 18 2/5 ka 3 tn 8 ka

1 Clemet Jönsson 3 tn 18 2/5 ka 3 tn 8 ka

1 ½ Matz Hendersson 5 tn 12 2/5 ka 4 tn 24 ¾ ka

2 Jacob Sigfredsson 7 tn 6 ¾ ka 6 tn 16 ka

1 Anders Erichsson 3 tn 18 2/5 ka 3 tn 8 ka

1 Jacob Michilsson 3 tn 18 2/5 ka 3 tn 8 ka

2 Jacob Grelsson 7 tn 6 ¾ ka 6 tn 16 ka………………………………

HUOM. Tonttien yhteydessä pieniä aitauksia, K, M, ja sitten selkeä ”Kåål och Hampland”, kaali- ja hamppumaa. K ja M – puutarhoja?