E1 3_1 Solva Karkmo, Toby

Thomas Lohm (1685)

tolkning: Heikki RantatupaGEOMETSICH AFRITNINGH öfwer En deel aff Kårsholms Engiar, som äre

Belägen iblandh Karckmoo och Toobyy Engiar om hwilket Explication, Nedan föregifwad

omständeligen till kienna.