E1 8_5 Jacobstad

Jonas Gedda 1693

tolkning Heikki RantatupaGEOMETRISK AFFRIJTNING UPPÅ Jacobstadz åker och egor uthi Österbottn och Medla Contractet, hwilcka ähr Noga afmädte och uträchnade, Om Sommaren 1693 som medfiölliande Annotation och Uthrächning Widare uthwisar.Jonas Persson Gedda