E1 14 Ikkelä reg44-45

Jonas Gedda, Ikkeläjärvi 1689

Suomennos HRIkkeläjärvi, Zachris Thomasson, vanha kirkonrakantaja, on täällä asunut 2 vuotta ja viljelee heikkotasoista maata, joka enimmäkseen kiveä ja hiekkaa 7 kapanalan määrällä. Niityt ovat järven toisella puolella, ja siellä nevoilla ja soilla on hyvät alueet raivaukselle, jossa aikoo? pitää työväkeä, ja jo nyt on aidattu niittyä nimeltään Kohtaneva, Lännen puolen joensuu, Kovoistan (Kokoistan?) olajalla Kohtanevan itäpuole joensuuta, jotka tekevät yhteensä 35 verokuormaa, hyvät laidunmaat, tervanpolttomahdollisuudet, kalavedet, lehdes- ja tuohimetsät, mutta ei myllynpaikkaa.