F1 10-11 Pudasjärvi Kollaja

Claes Claesson 1648

Teksti: Heikki RantatupaTackila Gårdar hafwer warit Till-

förende Et Hemman eller Röök och

½ Mantall

1:2 Num: 1 och Num: 2 ähr nu 1/3 Mantall

Tillhoopa hafwa sin Åker Obyt

  1. Uthsäde till båda 3 11/16 Tunnor

Belöper till hwarthera 1 27/32 Tunnor3. Lars Tackinen Hemman 1/6 Mantal

hafwer sin åker afdeelt  1. Uthsäde alss 1 21/32 Tunnor

  2. hafwer sin ängh Tilhoopa på deta

folio Tillijka medh et Lijtet stycke

folio ”8” Noterat medh Lit G

C blifwer höö 20 Lass

hafwa och smala Åwijkar 1 mill

Lengt kan fååss höö 30 Lass

Belöpa till Hwardera hemmanet 16 2/3 Lass

Inga Humblegårdar.4. Frans Olufson Räpois Hemman ¼ Mantall

D. Uthsäde alss 2 11/16 Tunnor

E. Ängh widh Byen 18 Lass

hafwer och Star ängh Under 3 Lass

Åwijkar till 1 LassTill desse gårdarna ähr intet

Synnerligit fijskeri widh byen måste

derföre sökia sit fijske widh fiälRyggen

Skogh och Mulbeet ähr Öfwerflödigt

doch ingen Synnerligh Swedieskogh.