A1 80/43 Tyrvää Laukoila Vinkkilä

Jonas Streng 1644

suomennos HR

tn = tynnyriä

YLEISSELITYS

W Laukoila taloja 6 kappaletta (veroa) 13 äyriä

Kylvö peltoon lit. A 20 tn

Kylvö peltoon lit. B 17 tn

(heinää) ulkoniityiltä kovalta maalta 29 aamia

soilta 26 aamia

Kylän niityiltä kovalta maalta 15 aamia

Tällä kylällä on kalavesiä, skänt/Skönt?, kaskimaita, hirsimetsää, lehdesmetsää tarpeen mukaan. Joessa mylly, joka käy päivittäin, ja se on merkitty -------------lit. ---ERIKOISLUETTELO

  1. Hindrich Eskillson. veroa 2 ½ äyriä

Kylvö peltoon lit. A

Kylvö peltoon lit. B

Kylvö merkitty lit. C

(heinää) ulkoniityiltä kovalta maalta

soilta

Kylän niityiltä  1. Clemett Mårthenson. Veroa 2 ½ äyriä

Kylvö peltoon lit. A

Kylvö peltoon lit. B

Kylvö merkitty lit. D

(heinää) ulkoniityiltä kovalta maalta

soilta

Kylän niityiltä  1. Hindrich Erichson. Veroa 2 ½ äyriä

Kylvö peltoon lit. A

Kylvö peltoon lit. B

Kylvö merkitty lit. E

(heinää) ulkoniityiltä kovalta maalta

soilta

Kylän niityiltä  1. Anders Person. Veroa 6 äyriä

Kylvö peltoon lit. A

Kylvö peltoon lit. B

Kylvö merkitty lit. F

(heinää) ulkoniityiltä kovalta maalta

soilta

Kylän niityiltäKorkeasyntyisen Herra Jöns Kärckin rälssiä NB  1. Nils Jacobson. Veroa 3 äyriä

Kylvö peltoon lit. A

Kylvö peltoon lit. B

(heinää) ulkoniityiltä kovalta maalta---

soilta ----

Kylän niityiltä kovalta maalta -----

Ulkopeltoja merkitty lit. ------------  1. Anders Simonson. Veroa 2 ½ äyriä

Kylvö peltoon lit. I A

Kylvö peltoon lit. B

(heinää) ulkoniityiltä kovalta maalta---

soilta ----

Kylän niityiltä

M Vinkkilän kylä taloja 4

veroa yhteensä 7 ½ äyriä

Kylvö peltoon lit. A 9 ½ tn

Kylvö peltoon lit. B 10 tn

(heinää) ulkoniityiltä kovalta maalta 16 aamia

soilta 16 aamia

Kylän niityiltä kovalta maalta 5 aamia

Tällä kylällä on laidunmaata, kalavesiä, hirsimetsiä, kaskimaita tarpeen mukaan. Myllynpaikka kylän ulkopuolella.  1. Madz Clemetson. Veroa 2 äyriä

Kylvö peltoon lit. A

Kylvö peltoon lit. B

(heinää) ulkoniityiltä kovalta maalta

soilta

Kylän niityiltä kovalta maalta  1. Thommas Larson. Veroa 2 äyriä

Kylvö peltoon lit. A

Kylvö peltoon lit. B

(heinää) ulkoniityiltä kovalta maalta

soilta

Kylän niityiltä kovalta maalta  1. Jacob Larson. Veroa 2 äyriä

Kylvö peltoon lit. A

Kylvö peltoon lit. B

(heinää) ulkoniityiltä kovalta maalta

soilta

Kylän niityiltä kovalta maalta  1. Jöns Kärck. Veroa 1 ½ äyriä

Kylvö peltoon lit. A

Kylvö peltoon lit. B

(heinää) ulkoniityiltä kovalta maalta

soilta

Kylän niityiltä kovalta maalta

HUOM Mylly virrassa