F1 2 Yli-Ii Kollaja

Claes Claesson 1648

Teksti: Heikki RantatupaNOTARUM EXPLICATIO

KÅLLAIA BYY

  1. Sigfrid Källaiäis Hemman ¾ Mantall

  2. A Uthsäde alss 2 1/8 T(unnor)

der af Trädass åhrligen Tridedelen

höö wedh Åbrederna till 12 Lass

hafwer och Kiär elleer myreslåt till 5 Lass

Hafwer Jlak Legenheet medh fijskerij när

widh Byen måste fördenskuldh sökia sick fijske

i Skogzträsken när widh Landzryggen, skogh

och Mulbeet ähr Öfwerflödigdt.