BB1A 12-13 Sääksmäki Rajaniemi Kärjenniemi

Lorentz Schroder 1640

suomennos Heikki Rantatupa

tn = tynnyri, tynnyrinala

ka = kappa, kapanala

äyri=äyrinmaata

NOTARUM EXPLICATIO GENERALIS – YLEISSELITYS

A Rajaniemi/RaijaNiemi, eli Kokkoinen/Kockoinen, aivan autio verosta

Kylvö yhteensä molempina vuosina 9 tn 2 ka

Viljelee Liutulan Hartwich Henderston

Peltoniittyjä, heinää 4 kuormaa

B Liutulan niittyjä, vetistä 14 kuormaa

Tällä Hartwich Hendersonin ulkotilalla/Uthbygge on samat olosuhteet kuin Liutulan talolla.

NOTARUM EXPLICATIO GENERALIS – YLEISSELITYS (sivu 13)

Kärjenniemi/KerjenNiemi taloja 8 Veroa kaikki yhteensä 23 äyriä

A Koko kylän kylvö Eteläaitaukseen 54 tn 18 ka

B Kylvö yhteensä Pohjoisaitaukseen 43 tn

Peltotilkkuja, koko kylä, kylvö 13 tn 19 ka

Heinää molempien peltojen reunoilta, saraa 4 kuormaa

Heinää niityiltä, jotka peltojen ympärillä, kaikki yhteensä, kovaa maata 19 ½ kuormaaTällä kylällä ovat hyvät ulkometsät, laidunmaata, kaskimaata ja muuta tarpeellista riittävästi.

Hyvät kalavedet

Mahdollisuus suomukalan pyyntiin

Myllynpaikka…………….0

Muutamia humalatarhoja