F1 6-7 Yli-Ii Kollaja

Claes Claesson 1648

Teksti: Heikki RantatupaNOTARUM EXPLICATIO

  1. Jacob Wormas hemman 1/3 Mantall

  1. Uthsäde alss 4 Tunnor

  2. Hårde walss höö 3 Lass

  3. Ähn dito höö 16 Lass

Hadwer smala åwikar ofwanföre

gården Under 8 Lass

Nedanföre gården som intet ähre

afwijtade Under 7 Lass

Humblegårdh 150 stång

Till deta hemmanet ähr Lijka

Legenheet medh fij(s)keen som dee

andra hemmanen i Kållaia ByyÄhn till denne garden Twenne små

Engzstycker på nästfölliande folio

Oprijtat oxh Not: medh Lit D

blifwer höö 3 Lass  1. Kommer Erich Pöckie till folio (3)

blifwer höö 16 Lass