A1 191 Huittinen Horna

Jonas Streng 1646

suomennos HR

tn = tynnyri

1 Horna, taloja 1

veroa 2 äyriä

A Kylvö Pohjoisaitaukseen, joka toinen vuosi 3 tn

B Kylvö Eteläaitaukseen, joka toinen vuosi 2 ¾ tn

Ulkoniityt, 2 kappaletta, ovat etelään ½ peninkulmaa, nimeltään

Säckima Nito?/Säkkimaan niitty?. suota ja kovaa maata,

tulee heinää 8 aamia

Tällä kylällä on hyvät laidunmaat. Vähän kaskimetsää. Vähän hirsimetsää. Hyvät tuohimetsät. Hyvät lehdesmetsät. Yhteinen mylly Vampulan asukkaiden kanssa, käy syksyllä ja keväällä. Halla vahingoittaa paljon viljaa.