F1 58-59 Kuivajoki Kestilä

Claes Claesson 1648

suomennos Heikki RantatupaNOTARUM EXPLICATIO

  1. Anders Kaickonen autio ½ manttaalia

A Kylvöala (viljelemätön pelto) 2 ½ tynnyriä

Heinää samalta viljelemättömältä pellolta 3 kuormaa

B Heinää niityiltä samassa paikassa 3 kuormaa

Heinää Kuivaniemen/Cwivaniemj peltolta 1 ½ kuormaa

Ansalahden niityltä folio 5 1 ½ kuormaa

Syy, että talo tuli autioksi, näyttää olevan, että asukas kirjoitettiin sotamieheksi/knihdiksi.

Kaikki omistukset ovat tässä.  1. Jöran Giästilä talo ¾ manttaalia

C Kylvö 5 5/8 tynnyriä

D Kylän lähiniityt 10 kuormaa (heinää)

On vielä niitty kirjattu folioon 13.

Siellä on ollut Ellilän vanha asuinpaikka, nyt niin yhteen sovitettuna ja laiminlyötynä, ettei kukaan osaa tehdä erottaa sitä (Kestilästä). Maakirjaan on se merkitty ¼ manttaalina ja on noteerattu kirjaimella F.

Sieltä tulee heinää 21 kuormaa

On osa Pitkärannan niitystä/Pitke Randa Nitu 1 kuorma

Folio 8 kirjain A

On kolme pientä niittykappaletta Paavonlahdella/Pauolahti, noteerattu

kirjaimella P, folio 10. Tulee heinää 8 kuormaa

Tällä talolla on myllynpaikka yhdessä numero 1:n kanssa, folio 13 kirjain W. Käy syksyllä ja keväällä.  1. Clemet Giästilä talo 1 manttaali

E Kylvö 4 5/16 tynnyriä

F Heinää 10 kuormaa

Heinää ½ osuus tälle talolle 4 kuormaa,

toinen puoli numerolle 4.

On osuus Paavonlahden niitystä, 1 kuorma, piirretty folioon 10, kirjain S.

Samoin on osuus Salmen niittyyn, 3 kuormaa, mikä on piirretty folioon 9, kirjain A.

Vielä Pitkärannan niittyyn, folio 8, 2 kuormaa

Vielä Ansalahden niittyyn, fol. 5, 2 ½ kuormaa

Vielä pieniä niittykappaleita Kuivaniemen jokirannoilla,

tulee heinää 2 kuormaa

H Tämä kappale voidaan tehdä pelloksi,

tulee kylvöä 5/8 tynnyrinalaa

Numero 3:llaon vielä niittykappale kolmivuorossa numero 4:n kanssa, tulee heinää 3 kuormaa, samoin niittykappale numerolle 3 erikseen, foliossa 13 kirjain L,

merkitty kirjaimella K, heinää 2 kuormaa  1. Matz Erichson Giästilä talo 1 manttaali

I Kylvö 3 11/16 tynnyriä

K Kylvö 2 3/8 tynnyriä

L Viljelemätön pelto ¼ tynnyriä

M Voidaan tehdä pelloksi 13/16 tynnyriä

G Heinää ½ osuutta 4 kuormaa

N Heinää kylä lähellä 25 kuormaa

On osuus Salmenniittyyn. folio 9, josta

tulee osuus 3 kuormaa

samoin Pitkärannan niittyyn, folio 8,

tulee heinää 1 kuorma

Ja pieni kappale Ansalahdella ½ kuormaa folio 5

Vielä Kuivaniemen jokirannoilla joitakin pieniä kappaleita,

tulee heinää 2 kuormaa

On käyttänyt erään autiotalon niittyjä, Tutulan vainioksi nimitetty, folio 6 merkitty N:3O Tulee toisen kerran seuraavalla foliolla piirretyksi, tulee heinää 3 kuormaaHuomautus. Kolmas osa pelloista pidetään vuosittain kesantona.Kaikenlaista hyvää tarvemetsää, hyvät laidunmaat. Hieman silakankalastusta. Lohenkalastuksesta maksetaan setelitaksa (Seedeless Taxa). Hylkeenpyynti syksyllä jokseenkin hyvää.