BB1A 169-170 Tammela Linikkala

Lorentz Schroder 1648

suomennos Heikki Rantatupa

tn = tynnyri, tynnyrinala

ka = kappa, kapanala

äyri = äyri, äyrinmaaNOTARUM EXLICATIO GENERALIS – YLEISSELITYS

Linikkala/Linnikala Taloja 9 Veroa kaikki yhteensä 11 ¼ äyriä

A Koko kylän kylvö Eteläaitaukseen 72 tn 7 ka

B Kylvö Pohjoisaitaukseen 57 tn 23 ¾ ka

Kedot samassa, jotka kelpaavat ylösotettaviksi 3 tn 28 ½ ka

Kedot (aitauksessa) A 20 tn 7 ½ ka

Koko kylän aitauksissa 9 tn 15 ka

Tällä kylällä on hyvät ulkomaat mitä tulee metsiin ja laidunmaihin, samoin keskinkertaiset kalavedet. Mylly ja myllynpaikka. Kytömaata yltäkylläisesti.SPECIALIS – ERIKOISLUETTELO, mukana aitaukset kirjaimella A, A

äyriä (kylvö) A (kylvö) B

1 ¼ Jöns Matsson 8 tn 17 ½ ka 6 tn 14 ka

1 ½ Simon Marcusson 10 tn 11 ka 7 tn 18 ka

¾ Erich Matsson 5 tn 10 ¾ ka 3 tn 14 ka

¾ Jacob Michilsson 5 tn 10 ¾ ka 3 tn 14 ka

1 Jören Thomasson 6 tn 18 ½ ka 5 tn 10 ka

3 Jören Erichsson 20 tn 11 ½ ka 16 tn 22 ka

¾ Jören Saxa 8 tn 25 ¾ ka 3 tn 19 ¾ ka

¾ Simon Thomasson 5 tn 10 ¾ ka 3 tn 14 ka

1 ½ Thomas Marcusson 10 tn 25 ½ ka 7 tn 16 ka………………

HUOM. Harrastettiin voimakasta kydönpolttoa. Talot eivät yhtenä ryhmänä vaan jokseenkin hajallaan, erikoista. Merkitty (yhteinen) vasikkahaka/kalfhaga, ja monia H- ja K-aitauksia (humatarha, kaalimaa?)