BB1A 201-202 Tammela Torro

Lorentz Schroder 1648

suomennos Heikki Rantatupa

tn = tynnyri, tynnyrinala

ka = kappa, kapanala

äyri = äyri, äyrinmaa

NOTARUM EXPLICATIO GENERALIS – YLEISSELITYS

Torro Taloja 9 Veroa kaikki yhteensä 8 ½ äyriä

A Koko kylän kylvö Itäaitaukseen --

B Kylvö Länsiaitaukseen --

Aitauksista vuonna (=1. vuonna) A 12 tn 19 ka

Niitty peltojen alapuolella, 6 kuormaa (heinää)Tällä kylällä on metsää tarpeen mukaan, sekä laidunmaata ja muuta , samoin mylly ja myllynpaikka, keskinkertaiset kalavedet.SPECIALIS – ERIKOISLUETTELO, mukana aitaus A

äyriä kylvö) A (kylvö) B

1 Simon Brusiusson 3 tn 24 ¾ ka 3 tn 24 ¾ ka

1 Jöns Jacobsson 4 tn 8 ka 3 tn 24 ¾ ka

½ Jöns Matsson 2 tn 14 ka 1 tn 27 ka

1 Grelss Thomasson 3 tn 21 ¾ ka 3 tn 24 ¾ ka

1 Erich Marcusson 3 tn 21 ¾ ka 3 tn 24 ¾ ka

¾ Jören Grelsson 3 tn 16 ka 2 tn 26 ka

1 ½ Siffredh Hendersson 7 tn 25 ka 5 tn 20 ka

¾ Thomas Morthensson 3 tn 16 ka 2 tn 26 ka

1 Nils Hendersson 3 tn 24 ¾ ka 3 tn 24 ¾ ka