A1 161-162 Huittinen Rieskala Naatula

Jonas Streng 1646

suomennos HR

tn = tynnyri

YLEISSELITYS

Rieskalan/Rieshala kylä, taloja 4

veroa yhteensä 10 äyriä

A Kylvö Länsiaitaukseen, joka toinen vuosi 17 ½ tn

B Kylvö Itäaitaukseen, joka toinen vuosi 19 tn

Ulkoniityt, 2 kappaletta, Vesilammella ½ peninkulmaa kylästä,

kovaa maata, tulee heinää 5 aamia

ja kasvaa pientä koivua ja mäntyä

Savijoen ulkoniitty, 1 kappale, pohjoiseen kylästä ½ peninkulmaa,

suota, tulee heinää 5 aamia

Kankaanpään niitty/Kangapä, 1 kappale, itään päin 1 peninkulma,

suota, tulee heinää 3 aamia

Pallojoen ulkoniitty, 3 kappaletta, etelään 2 peninkulmaa,

suota, tulee heinää 3 aamia

Tällä kylällä on hyvät laidunmaat. Vähän kaskimetsiä. Vähän hirsimetsää. Ei tuohimetsää. Hyvät lehdesmetsät. Mylly joessa. Vähän kalastusta joessa. Halla vahingoittaa kylvöä.ERIKOISLUETTELO

  1. Jöran Marcusson, Veroa 3 äyriä

A Kylvö Länsiaitaukseen, joka toinen vuosi 5 ¼ tn

B Kylvö Itäaitaukseen, joka toinen vuosi 5 7/10 tn

Vesilammen niitty, ja

Savijoen niitty, ja

Kankaanpään niitty, ja

Pallojoen niitty, tulee heinää 4 4/5 aamia

  1. Jöran Kukoj, Veroa 1 ½ äyriä

A Kylvö Länsiaitaukseen, joka toinen vuosi 2 25/48 tn

B Kylvö Itäaitaukseen, joka toinen vuosi 2 17/20 tn

Vesilammen niitty, ja

Savijoen niitty, ja

Kankaanpään niitty, ja

Pallojoen niitty, tulee heinää 2 1/5 aamia  1. Thomass Simonsson, Veroa 2 ¾ äyriä

A Kylvö Länsiaitaukseen, joka toinen vuosi 4 13/16 tn

B Kylvö Itäaitaukseen, joka toinen vuosi 5 9/40 tn

Vesilammen niitty, ja

Savijoen niitty, ja

Kankaanpään niitty, ja

Pallojoen niitty, tulee heinää 4 2/5 aamia  1. Simon Konttj, Veroa 2 ¾ äyriä

A Kylvö Länsiaitaukseen, joka toinen vuosi 4 13/16 tn

B Kylvö Itäaitaukseen, joka toinen vuosi 5 9/40 tn

Vesilammen niitty, ja

Savijoen niitty, ja

Kankaanpään niitty, ja

Pallojoen niitty, tulee heinää 4 2/5 aamiaNaatulan kylä/Natulaby, taloja 1

Veroa 4 ½ äyriä

A Kylvö Pohjoisaitaukseen, joka toinen vuosi 6 ¾ tn

B Kylvö Eteläaitaukseen, joka toinen vuosi 6 ½ tn

Kotiniitty Pohjoisaitauksen alapuolella, merkitty

kirjaimella C, tulee heinää 16 aamia

Ulkoniityt, 3 kappaletta, ovat ½ peninkulman päässä kylästä,

nimeltään Södama niitty, kovaa maata, heinää 4 aamia

Tällä kylällä on hyvät laidunmaat: Hyvät kaskimetsät: Vähän hirsimetsää:Vähän kalavesiä:

Ei tuohimetsää: Vähän niinimetsää: Hyvät lehdesmetsät: Mylly joessa, käy syksyllä ja keväällä. Halla vahingoittaa kasvustoa.