BB1A 32 Sääksämäki Ritvala

Lorentz Schroder 1640

suomennos Heikki Rantatupa

tn = tynnyri, tynnyrinala

ka = kappa, kapanala

NOTARUM EXPLICATIO GENERALIS –YLEISSELITYS

Ritavala/Ridvala taloja 24 Veroa yhteensä 114 äyriä

A Koko kylän kylvö Pohjoisaitaukseen 126 tn 4 ka

B Koko kylän kylvö Eteläaitaukseen 201 tn 1 ka

Kylvö ulkopelloille kaikki yhteensä 37 tn 29 ka

C.D. Heinää niityiltä Itäaitauksessa, saraa ja

kovan maan heinää, yhteensä 208 kuormaa

Heinää molempien aitauksien reunoilta,

sara ja kova maa 10 kuormaa

E Heinää saraniityltä Pohjoisaitauksessa, yhteensä

sara ja kova maa, vähän Toppolallekin 70 kuormaaTällä kylällä hyvät ulkomaat polttopuuta ja kaskenpolttoa varten kuten Huittulalla, hyvät laidunmaat, hyvät kalavedet

Humalatarhoja …………

Myllyjä …………………….0

On hyvä kylä ja hyvät omistukset