JYX-julkaisuarkisto sisältää Jyväskylän yliopistossa tuotettuja tai sen kokoelmista digitoituun muotoon muutettuja aineistoja. Pääosa kokoelmasta toimii Open Access -periaatteella eli aineisto on avoimesti kaikkien saatavilla. Mukana on kuitenkin jonkin verran myös tekijänoikeudellisista syistä käyttöoikeuksiltaan rajoitettua aineistoa.

Open Access



JYX-sivustot

JYX-sivustot esittävät osia JYXin aineistoista erillisinä sivuina. Sivustojen avulla voidaan esittää teemallisia kokonaisuuksia joustavasti ilman arkisto-ohjelmistojen rajoituksia.

JYX-sivustot Tutustu JYX-sivustojen sisältöön

 • 3.-6.-luokkalaisten kokemuksia ja käsityksiä kouluhyvinvoinnista 

  Pohjoismäki, Juulianna (2023)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli perehtyä 3.–6.-luokkalaisten kokemuksiin kouluhyvinvoinnista. Tavoitteena oli lisäksi selvittää, millä keinoilla kouluhyvinvointia ja koulussa viihtymistä voisi oppilaiden mukaan parantaa. ...
 • Energiakriisin diskursiivinen rakentuminen verkkokeskustelussa 

  Parhiala, Antti (2023)
  Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millä tavoin energiakriisiä merkityksellistetään Suomi24-verkkokeskustelualustalla. Aihe on ajankohtainen, sillä vuonna 2022 alkaneen Venäjän ja Ukrainan välisen sodan seuraukset ovat ...
 • Resilienssin käsite suomalaisessa turvallisuuskeskustelussa 

  Hiltunen, Mikko (2023)
  Resilienssiin liittyvä keskustelu on lisääntynyt Suomessa viime vuosina, ja käsitettä on käytetty yhä laajemmin ja uusissa yhteyksissä. Kansainvälisesti resilienssi on noussut osaksi turvallisuuskeskustelua erityisesti ...
 • Millainen on hyvä opettaja-oppilassuhde? 

  Uski, Saila (2023)
  Tämän tutkielman tarkoituksena on tarkastella hyvän opettaja-oppilassuhteen piirteitä opettajien ja oppilaiden näkökulmasta. Tavoitteena on myös selvittää, mitä vaikutuksia hyvällä opettaja-oppilassuhteella on, ja mitä ...
 • Koettu turvattomuus, rikollisuuden pelko ja sitä ennustavat tekijät Euroopassa 

  Jaakkola, Aleksi (2023)
  Tässä tutkielmassa selvitetään, millaiset yksilötason taustatekijät ja niistä muodostetut rikollisuuden pelon hypoteesit vaikuttavat asuinalueen turvallisuuskäsityksiin ja -kokemuksiin Euroopassa. Samalla tutkitaan sitä, ...

Näytä lisää